Cite

Etuaptmumk as Reconciliation in Mi’kmaw

By: Dr. Carmen Rodriguez de France

Dr. Carmen Rodriguez de France

Education Collaborator

 As an immigrant of Indigenous heritage from the Kickapoo Nation, Carmen acknowledges the privilege and responsibility that she holds to live and work on the land of the Songhees and Esquimalt Nations, and on the land of the W̱SÁNEĆ and the lək̓ʷəŋən people in British Columbia. Her work is always situated at the intersection of social justice, the scholarship of teaching and learning, and the experiences of in-service and pre-service teachers. She currently facilitates courses on Indigenous worldviews, Epistemologies, and Education in the Department of Indigenous Education at the University of Victoria. Her research is always motivated by her own interest to be a life-long learner and promote diversity and social justice. 

As a former school teacher in México, Carmen understands the importance of developing and exploring approaches to teaching and learning as a tool to advance critical thinking. Through her participation in a variety of community-based initiatives in schools, recreational centres, art galleries, libraries, and other spaces for learning, her work focuses on creating awareness to better understand, appreciate, and learn from the histories and stories of the Indigenous people of Canada and other parts of the World. She is committed to strengthening collaborations between Indigenous and non-Indigenous people in Canada aiming to create a better shared future.

 

Etuaptmumk na Ilkwija’taqn

Tlia’j na ki’s sa’q  etek esqutateskewey, me’ ki’kajiw kesatm elaqpo’lik nmuksnk ewe’wikik anqunepisunk. Aqq ki’l ksatmn elaqpo’lij kmuksnk, kejitu’n kulaman wl-sekipisitaq, amujpa menaqaj elaqpo’lut kmuksn kulaman newte’ tl-pittaqsitaq anqunepisunk, sekapjasinik, tujiw kelpiljik aqq sekipiljik.

 Ta’n tujiw ankite’tmn Qame’kewey Kjijitaqn aqq L’nuikjijitaqn aqq teli-majulkwatmu’kl te’sikiskik mimajulti’k, kesatm ankite’lmk tel-we’wuj anqunepisunk wesku’tm ula kjijitaqnn. Mi’soqo ika’mk ela’luek ilkwija’taqn, amujpa ankite’tmumk teli-kjijitekemk aqq ta’n tela’taqatimk keknuite’tmu’k ta’n koqoey weji-kina’masulti’k kitk teli-kjitekemkl. Na wji-pqutamkita’nej tel-mimajulti’k te’sikiskik aqq ankite’tmu’k ta’n tel-we’wmu’k piley lukwaqney, nkutey nike’ ekina’masimk teli-l’nui’simk kompu’tl-iktuk, mpisun ta’n elita’suatmu’k netui’skasik malsano’kuo’mk jikla’tun teli-mil-pnemk  kisna elita’suatmumkl milamu’kl pitewe’l aqq koqoey wiaqtek mijipjewey-iktuk wjit teli-npitmumk ksnukwaqn. Etuk jel ankite’tmn: tal-toqwa’tasis koqoey tel-lukuti’k kina’matnewo’kuo’mk aqq ula kjijitaqne’l ta’n wlapesulti’kipn. Kinua’tultoqsip ta’n kis-tla’taqati’tis wenik mili-puna’tijik, katu mikwite’te’n ta’n pasik wen tewije’k kesatk ekina’masimk ta’n wiaqtek weskewinoqsimk  aqq maw-lukutimk.

Kina’matnewo’kuo’mk ta’n etl-kina’masultijik nutqo’ltijik, wji-pqoji-kina’muaq Etuaptmumk ewe’wm koqoey nemitumk (nkutey napuikaqnn etekl pkewe’ke’l) aqq wsku’tmuk: ta’n tel-we’wmumk inaqan aqq patatuj kpitnn te’sikiskik. Apoqnmaskl kitk kpitnn ta’n tel-mil-lukwen nkutey kelpilj kmuksnk, eksitpukataln, aqq me’ pikwelk koqoey. Mikwimaq eykik wenik ewe’wmi’tij inaqn , eykik wenik ewe’wmi’tij patatuj, aqq jijuaqa, etuk jel newte’ kpitnn aji-pikwel-we’wmn katu kitk apoqnmaskl naji-wli-lukwen. Kisi-wsku’tasis telapjimk waqn aqq sapte’kney ewe’mn kitk kpitnn, ewe’wmn kitk kkatl melkipukuimk aqq me’ piluey koqoey kisite’tmn wsku’tmn .

Amujpa menaqaj-ankita’simk ta’n tujiw wesku’tmumk mtinin, aqq wiaqa’tu’n milamu’k tel-lukutimk ta’n ktinin apoqnmask ketu’lukwatmn koqoey. Natawita’sultijik na mijua’ji’jk,  aqq kisite’ttaq piluey koqoey kis-tla’tekemk. Nkutey nike’, tluetaq lukwaqne’l etekl awsma tetuji-wljewiaql ewe’wmumk staqa koqoey wejiaq maqamikew-iktuk. Staqa qasqusiey a’pi kisna plastikey a’pi. Ewe’wmn kkatl teli-ala’sin kisna ewe’wmn pemi-ktmoqja’tumk kutputi kisna alteskasimkewey teli-ala’sin.

Kaqi-wsku’tmumk ula koqoey, kisi-pqoji-wskutten Lnuikjijitaqn aqq telo’ltimk, aqq Qame’kewey kjijitaqn aqq telo’ltimk. Pikwelu’k ki’s nenmu’kl tel-wi’kipaltimk se’k wksitqamu’k, aqq kisi-wskuttesnu elmiaq wla’sik ewe’wmnu newtipunqek. Staqa nike’ tela’lukuti’tij “Matachines” Mexico aqq se’k Latin America. Telwije’tik amalkamk aqq wi’kipaltimkl na nemitumk tel-toqwa’sik Qame’kewey alasutmaqn aqq L’nui-alasutmaqn. Ula etek wasoqatestaqney (video) ta’n teli-ankamkuk ula amalkaltimk.

App nemitumk teliknaql aqq tel-klu’kl L’nuikjijitaqn aqq Qame’kewey Kjijitaqn ta’n  tujiw wesku’tasik ta’n wskijinu’k tel-wije’wmi’tij “Kloqoejuey Kjijitaqn” alisukwimk. Wade Davis, nuji-kina’muet wjit  ta’n wettapeksimk aqq ta’n telo’ltitki’k pitui-kniskamijinaqi’k, kis-wi’kik wi’katikn teluisik, The Way Finders: Why Ancient Knowledge Matters in the Modern World” (Alisukultite’wk, Ta’n koqoey Wjit Sa’qewey Kjijitaq Me’ Keknue’k Kiskuk), melkimuksi’k ankite’tmnew telwije’tik L’nuikjijitaqn aqq Qame’kewey Kjijitaqn ta’n tujiw ekina’masulti’k wjit sqaliaqnn, maqamikewey aknutmaqn aqq kina’matnewey aqq me’ pikwelk kjijitaqn mawa’sik ekina’masultimk wjit tel-mimajimk. Ula wi’katikn aqq Wade Davis wasoqatestaqneym aji-wla’sik we’wasik wjit aji-kisikuwultijik pem-kina’masultijik mita ewe’wasikl metue’kl klusuaqnn aqq ankita’suaqn awsami-mtue’k nsitmnew nutqo’ltijik. Katu, aji-nqamasiaq kina’masuti iloqaptmnew aqq wsku’tmnew nutqo’ltijik etek ekitmumk wi’katikn teluisik Innu’k kisite’tmi’tip/The Inuit Thought of It,  kisi-wi’kik Innu teluisit Alootook Ipellie, wesku’tkl Innue’l Kisita’suaqne’l ta’n wejiaql kiskukewe’l kisite’taqne’l.

Tujiw app me’ kisi-wsku’tesnu tetuji-wlta’ql kisa’toql Wolastukewa’j (Maliseet) Jeremy Dutcher kisi-kina’masit Opera aqq tel-wi’kmumk ktapekiaqnn, wtapekiaqnn welkwija’luekl mita ewe’wkl Wolastukewe’l ktapekiaqnn aqq sa’qewe’l ktapekiaqnn weji-we’jitoql Kanataewey Aknutmaqney Wi’katiknewo’kuo’m (Canadian Museum of History). Sa’qewe’l ktapekiaqne’l wiaqa’toql kiskukewe’l ktapekiaqnn ewe’wkl milamu’kl kiskukewe’l pipukwaqne’l  staqa Amaltaqte’kney (guitar) aqq piano. Pilue’k kisi-kina’masultijik Opera staqa mezzo soprano Marion Newman naspip opera teluisik “Missing”  (“Keska’tijik”) ta’n wesku’tasik teli-mtue’k L’nu’k wikmawaq wiaqpultiliji Keska’tijik  Aqq Ne’po’jik L’nu’skwaq aqq L’nu’skwe’jk. Tlia’j na metue’k teli-wsku’tasik, etuk jel wla’sitew ktapekiaqney ewe’wasik teli-wsku’tmumkk tetuji-keknue’k aknutmaqn aqq wji-kina’masultinew kaqikutijik nemitu’tij ula opera. Opera ketapekiasik Stölo-iktuk aqq Aklasie’w-iktuk.

Me’ newte’ ketu’ kinua’tuloq ua tett (me’pikwelkl etekl), na tu’a’timkl aqq aqq ewe’kiska’lsimk   ankaptasikl ewe’wmumk L’nuikjijitaqn aqq Qame’kewey Kjijitaqn. Sipikiemkewey na sa’qewey weja’ltimkewey aqq pitui-mtlnaqnipunqekl ki’s tel-lukutimk.Tlia’j sipikiemkewey me’ keknue’k wjit msit tami wksitqamu’k weja’ltimkl, ta’n Qame’kewaq teli-wsuatu’tij mtinin wiaqtek , nkutey kulaman e’pitjik wlite’lmaten amujpa keknue’k teli-pittoqsulti’tij , teli-ksukuli’tij aqq teli-ankamkusulti’tij. Pemi-pilua’sik, aqq nemitumk ta’n L’nuikjijitaqn pemi-wiaqa’tasik ta’n ne’kaw telui’tasikl “Qame’kewe’l weja’ltimkewe’l papultimkl”, aqq na wjit  L’nuikjijitaqn kejitu’tij L’nu’k naspulijik weja’ltimkl poqji-keknuite’tasik mita msit wen elmi’knik wji-wlapesitew tel-keknuite’lsulti’k  aqq tel-wi’kipaltulti’k teli-skwijinuwulti’k.

Nenuite’te’tmu’k ta’n tetuji-klu’kl aqq teliknaql L’nuikjijitaqn aqq Qame’kewey Kjijitaqn, mu pasik nenuite’tasinuk kina’matnewey wejiaq Etuaptmumk, we’kaw keknuite’tasik aqq kepmite’tasik elt Kisiku Albert Marshall teli-ajipjutk koqoey tlasiktn teluejek: “Etuaptmumk – Two-Eyed Seeing na melkapukuemk aqq menaqaj kelusasimk  kwilutasik toqwa’tasiktn piluita’simkl ta’n ktmoqjenkwi’titl skwijinu’k, L’nu’k aqq pilue’k wenik, ewe’wasiktn ta’n te’sik kejitu’k  kulaman aji-wlkaqnitew wksitqamu aqq  koqoey tel-lukuti’k nike’kisna mu tel-lukutiwk  ma’ ksika’tuk nutqo’ltijik tl-wlapettaq tetapuiaq koqoey (wesku’tasik L’uiknek Ankuiemkl).

(http://www.integrativescience.ca/Principles/TwoEyedSeeing/)